Pro naše zákazníky-vlastníky a správce bytových domů zajišťujeme zdarma 
vyřízení žádosti o podporovaný úvěr z programu Státního fondu rozvoje bydlení 
PANEL 2013+.
Úrokové sazby se zde pohybují od 0,75% bez zajištění.